Tule mukaan toimintaan

Ammattiosasto yhdistää jäsenet paikallisella tasolla.  Ammattiosaston tärkeä tehtävä on valvoa paikallisesti jäsenten etuja.

Ammattiosasto:

  • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa

  • huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla

  • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen 

  • toimii työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen apuna ja tukena sekä

  • hoitaa alueellaan suhteet mm. työnantajiin, oppilaitoksiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön.

Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.

Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenille virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Parkanon-Kihniön ammattiosasto on käynyt vuosien varrella esim. teatterireissuilla. Keväällä 2013 teimme ikimuistettavan risteilyn Viking Gracella. 

Ammattiosaston toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus.

 

Aktiivit välittävät tietoa

Ammattiosastojen aktiivit ja erityisesti yhdysjäsenet välittävät työpaikoilla tietoa SuPerin ja ammattiosaston toiminnasta. Vastaavasti he vievät kentän kuulumisia ammattiosastolle ja edelleen liiton päättäjille ja toimistoon.

Ammattiosaston kautta jäsenillä on mahdollisuus päästä erilaisiin järjestö- ja luottamustehtäviin.

Tule mukaan!